Ponúkame Vám komplexné ekonomicko-právne  služby pri predaji a kúpe
nehnuteľností, znalecké oceňovanie podnikov, časti podnikov,
finančných aktív a nehmotných práv.

Vypracujeme kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zabezpečíme všetky nevyhnutné
úkony na katastrálnom úrade a finančných inštitúciách spojené s kúpou
nehnuteľnosti.

RD Brusno po rekonštrukcii, okr. BBRD Brusno po rekonštrukcii, okr. BB
2.izbový byt Sídlisko Banská Bystrica Predané2.izbový byt Sídlisko Banská Bystrica
Rodinný dom v obci Staré Hory - 14 km od BB. PredanéRodinný dom v obci Staré Hory - 14 km od BB.
1.izbový byt Radvanská ul. (39 m2) v BB Prenajaté1.izbový byt Radvanská ul. (39 m2) v BB
3.i. Rudlová-Sásová Banská Bystrica Predané3.i. Rudlová-Sásová Banská Bystrica
2 izb. byt, novostavba, Fončorda Prenajaté2 izb. byt, novostavba, Fončorda
3.izb. byt Sásová Banská Bystrica Predané3.izb. byt Sásová Banská Bystrica
3.izb. byt Sitnianska ul. Banská Bystrica Predané3.izb. byt Sitnianska ul. Banská Bystrica
3-izbový byt - THK BB Predané3-izbový byt - THK BB
3.izb. byt Starohorská ul. B.B. Predané3.izb. byt Starohorská ul. B.B.
1-izbový Fončorda - BB Predané1-izbový Fončorda - BB
2.izbový tehlový byt s balkónom Predané2.izbový tehlový byt s balkónom
3.IZB.BYT MOSKOVSKÁ - Fončorda Predané3.IZB.BYT MOSKOVSKÁ - Fončorda
GARSÓNKA BLÍZKO CENTRA MESTA PredanéGARSÓNKA BLÍZKO CENTRA MESTA